Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu stávajícího rodinného domu v Měříně

Zateplení stropu stávajícího rodinného domu v Měříně

02.02.2022

Izolace Žďár nad Sázavou

Zateplení stropu stávajícího rodinného domu foukanou minerální izolací v Měříně Poctivá izolace zrealizovala v únoru 2022. Stávající starší rodinný dům se stropní trámovou konstrukcí s dutinou vyplněnou rolovanou skelnou izolací. Majitel domu se rozhodl aplikovat foukanou izolaci po odstranění podlahy tedy horního záklopu trámového stropu. Revizní lávky po pohyb v půdním prostoru si investor zhotovil sám.

Navýšení vrstvy stávající izolace

Dutina trámového stropu byla v případě domu v Měříně vyplněna rolovanou skelnou izolací. Majitel domu si správně vyhodnotil, že stávajících cca 20 cm původní izolace je na dnešní dobu již nevyhovující vrstva. Rozhodl se provést zateplení stropu doplněním další vrstvy izolace. Poctivá izolace majiteli domu navrhla dva možné způsoby provedení. Prvním řešením bylo ponechat horní prkenný záklop, který tvoří podlahu půdy na místě a novou doplňující vrstvu izolace aplikovat na tento prkenný záklop. Druhým způsobem provedení zateplení stropu bylo odstranit podlahu půdy, tedy horní prkenný záklop. Tím se obnaží původní tepelná izolace umístěná v dutině stropu a na ni aplikovat doplňující vrstvu izolace. Majitel domu se rozhodl pro druhý způsob provedení. Jedná se o dokonalejší způsobem zateplení stropu, který už nějaké i když starší zateplení v minulosti absolvoval.

Původní vrstvu izolace vyhodit

Původní starší izolace není nutné ihned vyhazovat. Byla by škoda je likvidovat a nahrazovat celé zateplení stropu novou vrstvou izolace. Pokud původní izolační materiály nevykazují fatální poškození například totální mechanické zničení od kun nebo kuními výkaly, není nutné staré izolace likvidovat. Starší izolační materiály sice mají horší technické parametry, tedy hůře izolují než moderní izolační materiály, ale stále izolují. Sice hůře, ale izolují. Řekněme, že původní izolace tvoří solidní základ pro zateplení domu a doplněním nové vrstvy izolace nejmodernějšími izolačními materiály celkové zateplení stropu dotáhneme k dokonalosti. Vždyť i nový dotační program Nová zelená úspora Light umožňuje čerpat dotaci na zateplení stropu nebo zateplení střechy tím způsobem, že lze pokud to konstrukce stropu nebo střechy dovolují, obdržet dotaci na navýšení původní vrstvy izolace novou doplňkovou vrstvou izolace. Podmínkou je, aby celková vrstva izolace dosahovala požadovaného tepelně izolačních parametru. Tím parametrem je hodnota tepelného odporu R=7,5 pro zateplení stropu i zateplení střechy. Hodnota tepelného odporu R=7,5 odpovídá zhruba 30 cm minerálních izolací. Vždy je důležité provést jednoduchý výpočet, zda bude doplněním izolace stropu nebo izolace střechy dosaženo požadovaného odporu. Poctivá izolace všem svým klientům tento výpočet provádí zdarma a nezávazně. Nechte se inspirovat našimi realizacemi nebo nám Zavolejte 721207099 a my Vám rádi se zateplením Vašeho stropu nebo zateplením střechy poradíme a pomůžeme

Parametry realizace

Oblast: Žďár nad Sázavou Objem 9.6 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×