Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu stávajícího rodinného domu v Třemošnici

Zateplení stropu stávajícího rodinného domu v Třemošnici

21.09.2021

Zateplení stropu Benešov

Zateplení stropu staršího rodinného domu s využitím technologie foukaná izolace. Starší domy bývají častým objektem našich realizací. Většinou se při těchto aplikacích setkáváme s konstrukcemi, které mají pro foukanou izolaci vhodnou dutinu trámového stropu. Ovšem nemalá část stropů ve starších rodinných domech je klenbová. Klenby nemají žádnou dutinu. Natož vhodnou k aplikaci foukané izolace.

 

Konstrukce bez dutiny

Stropy nejenom starších rodinných domů, které nemají žádnou nebo vhodnou dutinu pro foukanou izolaci lze i přesto izolovat foukanou izolací. Už v době kdy jsme zakládali naší společnost, tak jsme mysleli přesně na tyto typy konstrukcí. Vymysleli jsme pro tyto případy podlahový rošt se záklopem s OSB deskami, tak aby se celá nově vzniklá konstrukce dala velmi dobře, rychle a hlavně bez tepelných mostů izolovat právě technologií foukaných izolací. Po prvních pokusech s výrobou, montáží a samotnou foukanou izolací, jsme se rozhodli si náš nápad nechat patentovat. A skutečně jsme na náš podlahový systém určený pro zateplení stropu bez dutiny obdrželi patent. Podlahový rošt nazýváme distanční podlahový systém.

 

Distanční podlahový systém – DPS

Distanční podlahový systém je složen ze 4 komponentů. Dřevěný hranol s křížovou drážkou, nosným prknem, latí která zpevňuje celou sestavu a konečným záklopem z OSB desek. Náš DPS je velmi lehký variabilní, cenové dostupný, je vhodný na všechny druhy stropů a hlavně dokáže staticky unést úplně v pohodě například nové bytové podkroví, což máme doložena statickými výpočty od autorizovaného statika. DPS lze stavět na parotěsné fólie nebo jej lze použít i bez parotěsných fólií. Lze jej vyrobit pro různé vrstvy foukané izolace, lze jej postavit s provětrávanou mezerou nebo i bez ní. Lze jej použít i pro vytvoření nové podlahy právě na klenbách starších rodinných domů, tak jako to mu bylo i v případě domu v Třemošnici. Další nespornou výhodou DPS je, že jej můžeme použít pro výstavbu revizních lávek. Některé půdní prostory totiž  nevyžadují po zateplení stropu zachování celoplošné pochůznosti a v těchto případech vybudovat pouze chodníčky, čili revizní lávky nad úrovní nové vrstvy foukané izolace. Za dobu existence naší firmy a existence distančního podlahové systému jsme tímto způsobem zateplili tisíce metrů čtverečních stropů půd a vybudovali jsme s ním na půdách kilometry revizních lávek.

Parametry realizace

Oblast: Benešov Objem 13.7 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×