Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu stávajícího rodinného domu ve Věžnicích

Zateplení stropu stávajícího rodinného domu ve Věžnicích

22.09.2021

Foukaná izolace Jihlava

Zateplení stropu rodinného domu ve Věžnicích realizované v září 2021. Starší rodinný dům s trámovým stropem a prázdnou dutinou. Trámový strop je standardně zaklopen prkny a na nich byl rozložený polystyren zalitý betonem. Pro mnohé čtenáře nebude uvedená skladba konstrukce stropu ničím zajímavá nebo výjimečná. Jenomže tato skladba je pro zateplení dutiny trámové stropu přímo nebezpečná! Polystyren rozložený na prkenném záklopu se chová jako parotěsná rovina a takováto dutina trámového stropu není vhodná pro zateplení tím, že by byla vyplněná izolací. Ti čtenáři, kteří si tohoto všimli si zaslouží pochvalu.

 

Příprava nevhodné konstrukce pro zateplení

Jak je tedy možné, že Poctivé izolace, které si zakládají na odbornosti, kvalifikovanosti a profesionalitě v takovéto dutině provedly foukané izolace? Jednoduše. Investor byl námi předem seznámen s probléme svého stropu a po našem zateplení foukanou izolací v celé jeho ploše odstranil celý betonový potěr včetně polystyrénu. Tím byl problém s polystyrénem a nevhodností konstrukce vyřešen a my se můžeme v klidu pochlubit s realizací, na které je vidět polystyrén pod betonovým potěrem. Funkčnosti zateplení stropu byla zachráněna a životnost dřevěných konstrukcí stropu není ohrožena.

 

Ještě že přijela Poctivá izolace

Co by se stalo, kdyby na realizaci přijela jiná firma s foukanými izolacemi, která by vůbec nějaký polystyrén pod betonovým potěrem u tohoto investora neřešila? A Jednoduše by dutina vyfoukala, vyúčtovala peníze a odjela? V první fázi by majiteli domu zadělala na možný problém s kondenzací vodní páry. V druhé fázi by vlhkost v dřevěných konstrukcích mohla přerůst do takové míry, že by se začaly objevovat dřevokazní škůdci, především dřevokazné houby, například dřevomorka. A to by byl velký problém! Trámové stropy, musí být po zateplení stropu, nejenom foukanou izolací, difúzně otevřené. Anebo, jako druhé možné řešení, musí být pod vrstvou izolace instalovaná parotěsná fólie. A to buď přímo v dutině trámového stropu, což je technicky „trochu“ problematické anebo na stropě s interiéru, což je zase další zásah do stropu, tentokrát v obytné části domu, takže nepořádek a pak úklid apod. Lepším řešením je odstranit na půdě na záklopu neprodyšné vrstvy. V případě domu ve Věžnicích polystyrén nebo i jiná „vylepšení“ jako třeba staré podlahové lynoleum nebo igelity pod betonovým potěrem apod. Poctivá izolace zná všechna úskalí odvětrávání konstrukcí a všechny své klienty předem informuje a upozorňuje na možná rizika a potíže předem. S Poctivými izolacemi jste v dobrých a bezpečných rukou.

Parametry realizace

Oblast: Jihlava Objem 26.3 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×