Zateplení stropu novostavby bytového domu | Poctivá izolace

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Bytový dům - Zateplení stropu novostavby bytového domu v Čáslavi

Zateplení stropu novostavby bytového domu v Čáslavi

22.06.2021

Zateplení novostavby

Izolace stropu novostavby v Čáslavi jsme realizovali v červnu roku 2021. Foukaná izolace zateplila strop z lehkého sádrokartonového stropu s parotěsnou fólií. Střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků tvoří vždy velmi hustý les dřevěných prvků, který znesnadňuje pohyb v půdním prostoru. I když je ve vaznících vybudovaná revizní lávka sloužící k zajištění přístupu a obsluhy zařízení, které s podstřešním prostoru mohou nacházet, jako je komín, výlez na střechu, rozvody antén, internetu a dalších, tak pro foukání izolace je nedostatečná. Foukaná izolace pouze z revizní lávky není schopna kvalitně provést zateplení stropu, protože je nutné zajistit zaizolování všech detailů stropu. K tomuto účelu se musí aplikační technik dostat do docela blízko všem zapeklitým zákoutím půdy. Díky znalostem, zkušenostem a dovednostem, které jsme získali během naší mnohaleté izolační praxi si umíme poradit a na každou konstrukci, kterou izolujeme poskytujeme dlouhou záruku, protože si věříme a věříme i našim izolačním materiálům.

Izolace subdodavatelsky

Novostavbu bytového domu jsme prováděli pro dodavatele stavby. Naše služba izolace subdodavatelsky si v poslední několika letech našla své příznivce. Díky zdražování izolačních materiálů a nedostatku pracovní síly je Poctivá izolace čím dál tím více vítanějším pomocníkem na stavbách. Ačkoliv se zdražování tepelných izolací nevyhnulo ani segmentu foukaných izolací, tak cenový nárůst nebyla tak razantní jako u klasických rolí nebo desek. Tím se služba zateplení subdodavatelsky stává čím dál oblíbenější.

 

Velká skladová kapacita

Navíc Poctivá izolace je jedním z největších odběratelů izolací od společností Knauf a Ciur, čímž je zaručen i dostatek všech izolačních materiálů, a to skaldem. Naše skaldové kapacity jsou celkem veliké. Můžeme mít v našich skladech jednom okamžiku uskladněno více než 7 000 balíků různých izolací. V současné době aplikujeme 5 různých druhů izolačních materiálů. Jedná se o minerální čedičové izolace, minerální skelné izolace, celulózové též označované jako papírové izolace, dřevovláknité izolace a speciálně upravené polystyrénové izolace.

 

Parametry realizace

Oblast: Kutná Hora Objem 68.1 m³ Materiál Supafil loft Objekt Bytový dům